BAN GIÁM KHẢO

1. Ông Đặng Đông Hà - P.Giám Đốc Sở Du lịch - Trưởng ban Giám khảo

2. NSNA Vũ Quốc Khánh - Chủ tịch Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam - Phó ban

3. NSNA Hồ Sỹ Minh - Tổng Biên tập Tạp chí Nhiếp Ảnh và Đời Sống - Thành viên

4. NSNA Trương Vững - Thành viên

5. Ông Bùi Xuân Hoàng - PTP Xúc tiến quảng bá - Thành viên

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 176 tác giả, 64 tỉnh/thành và 1107 tác phẩm