V/v Thay đổi giám khảo

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi thành viên ban tổ chức; ban giám khảo

Cuộc thi Ảnh đẹp du lịch quảng bình lần thứ I, năm 2018

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH

Căn cứ kế hoạch số 25/KH-TTXTDL ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch Quảng Bình về Tổ chức cuộc thi ảnh đẹp du lịch Quảng Bình lần thứ I, năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-TTTTXTDL ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch về việc Thành lập Ban Tổ chức; Ban Giám khảo cuộc thi "Ảnh đẹp du lịch Quảng Bình lần thứ I năm 2018;

Xét đề nghị của Phòng Xúc tiến quảng bá du lịch, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Quảng Bình và tình hình thực tế,

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1: Thay đổi thành viên Ban Giám khảo cuộc thi "Ảnh đẹp du lịch Quảng Bình lần thứ I năm 2018, cụ thể như sau:

Cử bà: Bùi Thị Thanh Thúy - Giám Đốc Trung tâm TTXTDL, thay cho ông Đặng Đông Hà - PGĐ Sở Du lịch, làm Trưởng Ban Giám khảo.

Mời ông Phạm Văn Tý - Phó Chủ tịch Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam thay cho ông Vũ Quốc Khánh - Chủ tịch Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam, làm Phó Ban Giám khảo Cuộc thi ảnh đẹp du lịch Quảng Bình lần thứ I, năm 2018.

Thành viên Ban Tổ chức; Ban Giám khảo cuộc thi "Ảnh đẹp du lịch Quảng Bình lần thứ I năm 2018 sau khi thay đổi: có danh sách đính kèm.

Điều 2: Ban tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi ảnh đẹp du lịch Quảng Bình lần thứ I với chủ đề: Quảng Bình - thiên đường khám phá và trải nghiệm năm 2018 hoạt động theo thể lệ cuộc thi và các quy chế của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3: Các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế quyết định số 31/QĐ-TTTTXTDL ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Trung tâm TTXTDL./.

(Đã ký)

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 176 tác giả, 64 tỉnh/thành và 1107 tác phẩm