DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Nguyễn Quốc Tuấn

Quảng Bình

10

2

Nguyễn Hải Vinh

TP HCM

0

3

Đinh Công Tâm

Sóc Trăng

10

4

Mai Vinh

Lâm Đồng

0

5

Nguyễn Thành Vương

Quảng Bình

10

6

Giang Sơn Đông

TP HCM

0

7

Trần Minh Văn

Quảng Bình

10

8

Vũ Minh Đức

Hà Nội

9

9

Đặng Thị Phương Thảo

Quảng Bình

0

10

Lại Đức Bản

Quảng Bình

10

11

Hoàng An

Quảng Bình

10

12

Hoàng Tấn Việt

Hà Giang

8

13

Nguyễn Trung Thành

Thừa Thiên Huế

10

14

Lê Thị Tú Anh

Quảng Bình

1

15

Huỳnh Văn Mẫn

Thừa Thiên Huế

8

16

Cao Quốc Cường

Quảng Bình

9

17

Nguyễn Đức Phước

Hà Nội

6

18

Trần Kiên Trung

Quảng Bình

4

19

Lê Anh Thi

Hà Tĩnh

8

20

Lê Đức Thành

Quảng Bình

10

21

Trà Minh Thiết

Quảng Trị

10

22

Phạm Đình Phong

Hà Nội

0

23

Khai Le

Đồng Nai

0

24

Trân Cao Bảo Long

TP HCM

10

25

Lê Quý Trọng

Thừa Thiên Huế

10

26

Trịnh Thu Nguyệt

Đà Nẵng

0

27

Tạ Phương

Hà Nội

8

28

Đỗ Văn Trung

Quảng Bình

10

29

Võ Thành Vinh

Nghệ An

10

30

Cao Minh Huyến

Quảng Bình

0

31

Trần Văn Sáo

Quảng Bình

2

32

Nguyễn Văn Hải

Quảng Bình

10

33

Nguyễn Văn Hùng

Bến Tre

2

34

Dương Văn Cường

Quảng Bình

10

35

Nguyễn Quốc Hùng

Hà Nội

1

36

Nguyễn Trung Hiếu

Quảng Bình

5