DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

37

Cao Minh Huyến

Quảng Bình

10

38

Trần Nguyễn Hoàng

Quảng Bình

0

39

Trần Nguyễn Hoàng

Quảng Bình

0

40

Trương Thiên Bình

Thừa Thiên Huế

2

41

Lê Thọ

Đà Nẵng

0

42

Trần Công Việt

Hà Tĩnh

10

43

Nguyễn Anh Đức

Hà Nội

8

44

Đào Nữ Hương Ly

Quảng Bình

10

45

Lê Ngọc Anh

Hà Nội

1

46

Nông Thanh Toàn

Thừa Thiên Huế

6

47

Ngô Thu Hà

Hà Nội

2

48

Nguyễn Thành Trung

Quảng Bình

10

49

Trịnh Hoàng Tân

Quảng Trị

10

50

Bùi Hùng Cường

Quảng Bình

10

51

Hồ Đình Chiến

Nghệ An

10

52

Nguyễn Thái Hòa

Đồng Nai

7

53

Lê Thanh Thu

Quảng Bình

10

54

Ngoc Nhu Hai

Thái Nguyên

9

55

Liêu Bảo Việt

Quảng Bình

2

56

Phạm Minh Huyền

Quảng Bình

4

57

Nguyễn Văn Chiến

Quảng Bình

4

58

Le Anh Tuan

Quảng Bình

10

59

Đậu Thanh Bình

Hà Tĩnh

8

60

Phạm Thị Lê Hoa

Lâm Đồng

1

61

Nguyễn Lương Sáng

Quảng Bình

10

62

Chu Quang Phúc

Vĩnh Phúc

10

63

Lê Duy Khắc

Thái Nguyên

0

64

Mai Văn Thanh

Đà Nẵng

10

65

Nguyễn Hùng

Điện Biên

10

66

Phạm Minh Tuấn

Sơn La

10

67

Nguyễn Bình

Thái Bình

10

68

Nguyễn Anh Quân

Sóc Trăng

10

69

Lê Ngọc Tuyên

Tây Ninh

10

70

Trần Quang Hưng

Trà Vinh

10

71

Ngô Mạnh Linh

Thái Bình

10

72

Đào Văn Nhật

Cà Mau

10