DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

73

Nguyễn Tuấn Anh

Hải Phòng

3

74

Phan Văn Báu

Quảng Bình

10

75

Thai Ton Hao

An Giang

1

76

Nguyễn Trung Hoa

Quảng Bình

10

77

Nguyễn Văn Phú

Quảng Bình

5

78

Vũ Đức Phương

Ninh Bình

7

79

Phan Công

Quảng Bình

0

80

Lê Thanh Bình

Quảng Bình

10

81

Nguyễn Xuân Thi

Quảng Bình

5

82

Nguyễn Hữu Năng

Kiên Giang

0

83

Nguyễn Thành Đạt

Quảng Bình

0

84

Nguyễn Mậu Trường

Lâm Đồng

10

85

Nguyễn Minh Tân

TP HCM

9

86

Bùi Hồng Phúc

TP HCM

9

87

Mai Hoá

Hà Nam

10

88

Nguyễn Tấn Bắc

Long An

10

89

Đào Minh Tuấn

Bạc Liêu

10

90

Thăng Biên Cương

Quảng Bình

10

91

Đinh Xuân Ngọc

Sơn La

10

92

Đoàn Thanh Hiếu

Phú Yên

5

93

Nguyễn Đăng Hạnh

An Giang

1

94

Bùi Mạnh Tiến

Quảng Trị

10

95

Trương Nam Trung

Quảng Bình

10

96

Trương Ngọc Bảo

TP HCM

0

97

Trần Bình An

Quảng Bình

10

98

Lê Quý Kiên

Lai Châu

10

99

Vương Đình Sang

Cao Bằng

10

100

Nguyễn Minh Long

Lạng Sơn

10

101

Trần Thanh Quang

Đắk Lắk

10

102

Trần Công Tình

Gia Lai

10

103

Ngô Công Hoàng

Bình Thuận

10

104

Phan Xuan Mai

Thừa Thiên Huế

7

105

Mai Thanh Minh

Thanh Hóa

10

106

Phạm Tất Thắng

Hà Nội

10

107

Nguyễn Xuân Thủy

Bắc Giang

3

108

Ngô Mạnh Hưng

Bắc Kạn

4