DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

145

Nguyễn Thị Nguyệt

Quảng Bình

4

146

Hồ Thanh Thoan

Quảng Trị

10

147

Trương Thị Ba

Quảng Trị

10

148

Hồ Thị Thanh Trà

Quảng Trị

10

149

Hồ Thanh Thọ

Quảng Trị

10

150

Hoàng Thị Ngọc Bình

Quảng Trị

10

151

Đặng Tuyết Mai

Thừa Thiên Huế

0

152

Đặng Tuyết Mai

Thừa Thiên Huế

10

153

Phạm Như Chiến

Hà Tĩnh

10

154

Trịnh Thu Nguyệt

Đà Nẵng

1

155

Trần Đình Hướng

Hà Tĩnh

2

156

Nguyễn Bách Chiến

Quảng Bình

10

157

Trần Hoàng Phong

TP HCM

8

158

Hoàng Đình Kiệt

Quảng Trị

4

159

Thi Thơ

TP HCM

10

160

Nguyễn Hữu Đính

Thừa Thiên Huế

10

161

Mai Thành Chuong

Quảng Nam

10

162

Phạm Văn Thức

Quảng Bình

10

163

Lê Vĩnh Quý

Quảng Bình

7

164

Trần Cương

Quảng Bình

10

165

Nguyễn Thị Phương Loan

TP HCM

0

166

Bùi Minh Trí

Bà Rịa - Vũng Tàu

0

167

Lưu Minh Thủy

Quảng Bình

10

168

Trần Đức Lưu

Bình Thuận

3

169

Nguyễn Hữu Thành

Hà Tĩnh

9

170

Hoàng Thu Hương

TP HCM

10

171

Lê Văn Được

Quảng Bình

4

172

会沢俊哉 Toshiya Aizawa

Tokyo

7

173

Hoàng Lê Táo

Quảng Trị

10

174

Nguyễn Quốc Nam

Quảng Bình

1

175

Vũ Quốc Hưng

Hà Nội

7

176

Nguyễn Trang Kim Cương

TP HCM

2